Als je de opleiding hebt gevolgd, dan... 

1. 

Kun je lesgeven aan instellingen voor kunsteducatie, volksuniversiteiten, bibliotheken, buurthuizen en cultuurinstellingen.

2. 

Kun je als schrijfdocent gaan werken bij verschillende cursuscentra voor creatief schrijven zoals een Scriptplus of een Schrijversvakschool.

3.

Heb je alle tools in huis om je eigen schrijfcursussen te

gaan organiseren.

Homepagina nieuw_edited.jpg

OPLEIDING
SCHRIJFDOCENT

OVER DE
OPLEIDING SCHRIJFDOCENT

De Opleiding Schrijfdocent van schrijversvakschool Scriptplus biedt je alle kansen om de schrijfdocent te worden die in je huist, zoals een beeld voor de beeldhouwer al in de steen zit. Wat je leerstijl ook is de Opleiding Schrijfdocent geeft je de ruimte om een goede en vakbekwame schrijfdocent te worden.

 

Je maakt schrijfopdrachten en schrijft over je eigen schrijfproces. Je schrijft betere teksten door elkaar feedback te geven. En last but not least ga je zelf schrijfopdrachten opzetten. Demolessen en een stagecursus op basis van je schrijfervaring, je ervaring met feedback op tekst, de praktische vaardigheden die je je eigen maakte, de opgedane kennis uit bronnen en literatuur. Lesgeven doe je natuurlijk op basis van wie je bent, direct en naturel, je bent bereid om jezelf en je cursisten te verrassen met een opmerking, een kwinkslag of een bruikbaar inzicht.

Locatie

Tolstraat 160, Amsterdam

Aantal schrijfworkshops

20

​​

Studietijd

4-8 uur per twee weken ​

Aantal deelnemers

5-10

Lesgeld (vrijgesteld van btw) 

€ 3100,- voor de gehele opleiding

2 x € 1600,- bij betaling in termijnen

Aanbetaling op lesgeld bij inschrijving

€ 100,00​

Docent

Inge Schouten & David Mulder

DAG & TIJD

Zaterdag

10.00-12.30 uur  en 13.30-16.00 uur

LESDAGEN SEMESTER 1 

  • 5, 19 maart

  • 2, 16 april

  • 14, 28 mei 

  • 11, 25 juni 

  • 9 juli (reservedatum)

START OPLEIDING

  • 5 maart 2022

SLUITINGSDATUM INSCHRIJVING

  • 19 februari 2022

VOOR WIE?

De opleiding schrijfdocent is vooral geschikt voor mensen die graag schrijven en van hun passie hun beroep willen maken. Daarnaast is de opleiding bedoeld voor schrijvers die les (willen gaan) geven en daar onderbouwing voor zoeken, alsook bevoegde docenten in een ander kunstvak of moderne talen die meer willen doen met creatief schrijven.

We bieden een complete opleiding van anderhalf jaar waarbij het accent zowel op eigen schrijven ligt als op de didactiek van het creatief schrijfonderwijs.

 

 


Werk je in de creatieve sector, als werknemer of freelancer, dan kun je een financiële bijdrage aanvragen bij het fonds Werktuig PPO voor professionele ontwikkeling, ook voor deze opleiding. Het fonds financiert 1/3 van de totale kosten van jouw ontwikkelplan met een maximum van €2.000 per jaar.

 

Check bij de Belastingdienst of je belastingadviseur de mogelijkheden om activiteiten fiscaal aftrekbaar te maken als beroepskosten. 
 

Wil je een vrijblijvend kennismakingsgesprek?

Wil je deelnemen aan

de opleiding?

Op de hoogte blijven van

een volgende editie?

_DSC0668.jpg

DOCENT 

Inge Schouten

"Ik ben een bevoorrecht docent. Gedurende de opleiding zie ik hoe enthousiast studenten worden omdat ze hun passie voor schrijven kunnen combineren met de didactiek daarachter en die passie en zingeving kunnen overbrengen in hun eigen cursussen."

Ontwerp zonder titel.png

DOCENT 

David Mulder

"Schrijfles geven verschilt niet zo veel van schrijfles krijgen. 

Je zit rond de tafel met een groep mensen die de werking van tekst willen leren kennen.  De docent is even nieuwsgierig als de cursisten."

Naam David.png
foto-14.jpeg

LESPROGRAMMA
OPLEIDING SCRIJFDOCENT

Lesprogramma 1e semester: Schrijfpraktijk


Het accent ligt op de schrijfpraktijk, het schrijfproces en de schrijfliteratuur. Aan de hand van schrijfopdrachten proza en poëzie en reflectie op de opdrachten bouwt de student ervaring op met schrijven en krijgt inzicht in schrijfopdrachten. Hij maakt kennis met het lesgeven in schrijven en leert zelf de eerste opdrachten te ontwerpen en de uitvoering praktisch te toetsen.
Leerdoelen 1e semester


Je bent vaardig in het schrijven van proza en poëzie aan de hand van creatieve schrijfopdrachten. Je bent in staat adequaat feedback te geven en te ontvangen op proza en poëzie van anderen en kunt dit proces evalueren. Je kent de fasen van het schrijfproces van divergent naar convergent en kunt daarop reflecteren. Je hebt kennis van diverse poëtische elementen en versvormen. Je hebt kennis van diverse literaire middelen en technieken met betrekking tot proza. Je vindt literaire voorbeelden en literatuur over de diverse aspecten van het schrijven een inspiratiebron. Je hebt kennis van schrijfliteratuur en kunt die bespreken in de groep. Je kunt terugblikken op je leerproces, het analyseren en definiëren. Je kunt didactisch verantwoord schrijfopdrachten ontwerpen. Je kunt je een beeld vormen van schrijfopdrachten, daarvan verslag leggen en ze evalueren. Je voelt dat het lesgeven een complex proces is waar je bewust mee wilt leren omgaan. Je wil je didactisch verder ontwikkelen tot schrijfdocent.
Lesprogramma 2e semester: Proza & Poëzie


Een schrijfopdracht proza en poëzie gespreid over het hele semester, feedback geven en ontvangen en herschrijven en toewerken naar een eindproduct. Naast de schrijfpraktijk, schrijfopdrachten op gevorderd niveau, ligt het accent nu meer op de lespraktijk, het voorbereiden van de stagecursus en de didactische literatuur. De student ontwerpt lesopdrachten, geeft les aan de groep en reflecteert op de uitgevoerde lesopdrachten.
Lesprogramma 3e semester (terugkomdagen)


De student zal in deze periode zelfstandig een cursus creatief schrijven aan volwassenen geven en tijdens de intervisie daarop reflecteren. Over de cursus moet een cursusverslag worden aangelegd. De docenten doen supervisie en beoordelen de student tijdens een voorbeeld-les. Ook wordt het portfolio gecompleteerd. Het portfolio bestaat uit eigen werk, voorbeelden van ontworpen lesopdrachten, het cursusverslag en verslagen van het eigen schrijf- en leerproces. Voor het afstuderen worden de competenties kennis, vaardigheden en attitude getoetst in een eindexamengesprek. De basis voor dit gesprek is het portfolio.
Leerdoelen 2e semester


- Je kunt complexe schrijfopdrachten in proza en poëzie maken met goed resultaat. - Je hebt je kennis uitgebreid van diverse literaire genres, vormen en technieken in proza en poëzie. - Je kunt op basis van een literair middel een plan ontwikkelen voor het schrijven van een verhaal en gedichten en ze met goed resultaat (her)schrijven met gebruikmaking van feedback. - Je kunt samenwerken en uitwisselen in groepen en kunt gericht feedback geven en ontvangen. - Je kan het schrijfproces evalueren en dat van anderen observeren en evalueren. - Je kunt schrijfopdrachten en lesopdrachten in genres en voor doelgroepen ontwerpen, geven en daarop reflecteren. - Je hebt kennis over de aanpak van het lesgeven in literaire genres en aan doelgroepen. - Je kunt schrijf didactische literatuur bespreken en daarover uitwisselen. - Je hebt je didactische kennis en vaardigheid verdiept en uitgebreid. - Je kan een cursus voorbereiden, plannen en ontwikkelen van concept tot inhoud en je hebt de overtuiging dat je deze cursus kunt geven. Je kunt je eigen leerproces voortdurend observeren, analyseren en beoordelen. Je hebt inzicht in wat het betekent zelfstandig ondernemer en docent te zijn en vindt het belangrijk je ondernemerschap te ontwikkelen.

ERVARINGEN

Tim Gladdines
afgestudeerd aan de opleiding schrijfdocent

"Ik ontdekte dat ik het heerlijk vind om mensen les te geven in schrijven, ze vertrouwd te maken met basale schrijftechnieken en –theorie, maar vooral om ze plezier te laten beleven aan schrijven en het ontdekken van hun eigen talenten."
 

Telle van Beek
afgestudeerd aan de opleiding schrijfdocent

“Tijdens de demonstratielessen kwam ik erachter hoe leuk lesgeven in creatief schrijven kon zijn.”

Linda Huijsmans
afgestudeerd aan de opleiding schrijfdocent

“Mijn belangrijkste motivatie om aan DOCS te beginnen was juist de didactische kant. Het lesgeven was nieuw voor mij, daar wilde ik graag goed in worden. Het gevolg was dat ik de schrijfopdrachten losjes en ontspannen benaderde. En juist dat heeft me de belangrijkste winst opgeleverd.”

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is het verschil tussen de docentenopleiding van Dactylus en de docentenopleiding van Scriptplus?

De opleiding van Scriptplus is in 2009 ontstaan omdat eerdere docent-opleidingen bij de HKU en LOKV opgeheven werden en er bij de centra voor kunsteducatie behoefte bestond aan goed opgeleide docenten. De basisopleiding Docent Creatief Schrijven van Dactylus is later ontstaan als een afgeleide van de Docent Opleiding Creatief Schrijven van Scriptplus.

 

De opleiding van Dactylus heeft drie trimesters met zes lesdagen (9 maanden en 18 lessen) voor €3600,-. De opleiding van Scriptplus heeft drie trimesters met in totaal 20 lesdagen (1,5 jaar en 20 lessen) voor €3100,-

Wanneer is mijn inschrijving voor de opleiding definitief?

Je staat voor de opleiding ingeschreven zodra wij het volledige lesgeld hebben ontvangen. Na ontvangst van je inschrijving en aanbetaling via de website ontvang je per e-mail een factuur, die je kunt voldoen met een bankoverschrijving.

Kan de factuur gericht worden aan een organisatie of eigen bedrijf?

Wij kunnen de factuur richten aan een bedrijf of organisatie. Graag vragen we je dan ons na inschrijving te mailen met de juiste tenaamstelling voor de factuur.  Ook dan geldt nog steeds dat je pas bent ingeschreven op het moment dat de factuur is voldaan. Als je niet zeker weet of je factuur op tijd betaald zal worden, raden we aan de factuur in eerste instantie zelf te voldoen. Zodra de factuur is overgemaakt door jouw bedrijf/organisatie, storten we de eerste betaling naar jou terug.

Kan ik gebruik maken van een Leven Lang Leren Krediet?

Je kunt geen gebruik maken van een Leven lang leren krediet. Daarvoor moet je als organisatie geregistreerd zijn bij het CROHO = Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs, maar dat zijn wij niet.

Kom ik in aanmerking voor een subsidie?

Heb je momenteel een AG-, ZW- of WW-uitkering en kom je misschien in aanmerking voor een opleidingstraject voor een beter arbeidsperspectief? Informeer dan bij het UWV naar je mogelijkheden voor een eventuele vergoeding van deze opleiding.

Wil je een vrijblijvend kennismakingsgesprek?

Wil je deelnemen aan

de opleiding?

Op de hoogte blijven van

een volgende editie?

RECENT VERSCHENEN OP

  • Instagram
  • Facebook