Topklas Proza voor Kinderen

De Topklas Proza voor Kinderen bestaat uit acht bijeenkomsten waarin wordt gewerkt naar een publicabel manuscript. Onder leiding van een ervaren docent bespreken de deelnemers één keer per maand elkaars werk. Het geven van goed onderbouwde feedback op andermans werk geeft immers inzicht in het eigen schrijfproces en hoe het uiteindelijke schrijfproduct er uit kan gaan zien.

 

Inhoudsopgave

Deelnamevoorwaarden

Voorwaarde voor het volgen van de Topklas is dat men over voldoende tijd beschikt om te kunnen schrijven. Daarnaast besteed je tijd aan het beoordelen van het werk van de andere deelnemers. Gedurende het cursusjaar zul je verschillende versies van een manuscript schrijven. Het streven is om het werk uiteindelijk te kunnen aanbieden aan een gerenommeerde uitgever. Eerdere deelnemers aan de Topklas is dat gelukt. Zij zijn nu bekende kinderboekenschrijvers. 

Een prettige en leerzame cursus, in een fijne groep. Vooral de feedback is erg handig!  (Cursist Topklas Proza voor Kinderen)

Vervolg op Proza voor Kinderen

De cursus staat open voor diegenen die de opleiding Proza voor Kinderen hebben afgerond. Zij die elders een vergelijkbaar niveau hebben behaald, wordt gevraagd een schrijfcv en fragment in te leveren voordat zij worden toegelaten.

  • Na inschrijving heb je recht op een wettelijke bedenktermijn van veertien dagen. Binnen deze bedenktermijn kun je de inschrijving zonder opgaaf van reden annuleren (door een mail te sturen naar: info@scriptplus.nl). Hierna is jouw inschrijving definitief.
  • Wanneer een cursus of een niveau van een opleiding bij de aanvangsdatum minder dan vijf inschrijvingen heeft, behoudt Scriptplus zich het recht voor om deze uit te stellen of te annuleren. Scriptplus streeft ernaar dit de ingeschrevenen tijdig te laten weten. In het geval een cursus of een niveau van een opleiding wordt geannuleerd, stort Scriptplus het geïnde lesgeld binnen een week terug.

Meld je aan