Opleiding Verhalend Proza

Verhalend Proza is een unieke schrijfopleiding, die bestaat uit vier niveaus. Het eerste en tweede niveau beslaan elk een halfjaar, bestaande uit acht bijeenkomsten die veertiendaags plaatsvinden. Het derde en vierde niveau nemen elk een jaar in beslag, met acht bijeenkomsten die maandelijks plaatsvinden. In totaal duurt de opleiding drie jaar. Voor elk volgende niveau moet je het vorige niveau afgerond hebben.

 

Inhoudsopgave

Vier niveaus

Na afloop van elk niveau kun je besluiten door te gaan of te stoppen. Excellente cursisten kunnen na de opleiding Verhalend Proza doorstromen naar de cursus Naar een Roman, die een jaar beslaat.

Gedurende alle niveaus wordt gewerkt aan de hand van een aantal didactische uitgangspunten, waarmee de student een goede, persoonlijke begeleiding krijgt.

Veel oefenen

Verhalend proza schrijven is even moeilijk als viool spelen; zonder goed onderwijs en veel oefenen heb je geen goede basis voor artistieke prestaties. Uniek voor het schrijfonderwijs van Scriptplus is dat we werken met een vaststaande, duidelijk omschreven didactiek, in combinatie met les van gerenommeerde auteurs. Daardoor is het kwaliteitsniveau gewaarborgd, maar bieden de bijeenkomsten ook veel inspiratie.

Een opleiding van 4 niveaus

Je leert het schrijversgereedschap hanteren. Hoe kun je iets laten zien door middel van beelden en handelingen? Hoe kun je een personage in weinig woorden treffend neerzetten? Maak kennis met de belangrijkste werkvorm: het analyseren van elkaars teksten, om daardoor uiteindelijk ook het eigen werk van enige afstand te kunnen bezien.

Niveau 1 wordt afgerond met een verhaal van 1.500 woorden.

Je krijgt meer inzicht in plot, spanningsopbouw en het ritme van een verhaal. Je oefent de geleerde schrijftechnieken en leert hoe een goed verhaal in elkaar zit. Je krijgt meer inzicht in het schrijfproces: Hoe schrijf ik? Wat inspireert mij? Hoe ga ik om met blokkades en met kritiek?

Niveau 2 wordt afgerond met een verhaal van 2.000 woorden.

Doelgericht schaven aan je eigen teksten. Je krijgt inzicht in je sterke en zwakke kanten ten aanzien van stijl, structuur en verteltechnieken. Lukt het de spanningsboog over een langer verhaal vast te houden? Welke elementen en technieken heb je nodig voor het schrijven van een roman? Maar ook: welk verhaal wil je vertellen? Waarom schrijf je?

Niveau 3 wordt afgerond met een langer verhaal of het begin van een roman.

Schrijf je aan een verhalenbundel, roman of novelle? Werk je aan een thriller, chicklit of een literaire roman? Of schrijf je een familiegeschiedenis? Elke genre vraagt om specifieke technieken en vergt een aparte aanpak. Op niveau 4 ga je je verdiepen en specialiseren in het genre waarin je wilt schrijven. Onderling steun je elkaar en je geeft feedback op elkaars werk, met als streven dit te publiceren.

Waar sta je als schrijver en hoe vind je je eigen plek? Kun je je werk publiceren? Hoe pak je dat aan? Maak kennis met het werkveld.

Niveau 4 wordt afgerond met een novelle, roman of verhalenbundel.

Meld je aan