Opleiding Proza voor Kinderen

Proza voor Kinderen is een unieke schrijfopleiding, die bestaat uit vier niveaus. Het eerste en tweede niveau beslaan elk een halfjaar, bestaande uit acht bijeenkomsten die veertiendaags plaatsvinden. Het derde en vierde niveau nemen elk een jaar in beslag, met acht bijeenkomsten die maandelijks plaatsvinden. In totaal duurt de opleiding drie jaar. Voor elk volgende niveau moet je het vorige niveau afgerond hebben.

 

Inhoudsopgave

Na afloop van elk niveau kun je besluiten door te gaan of te stoppen. Excellente cursisten kunnen na de opleiding Proza voor kinderen doorstromen naar de cursus Topklas, die een jaar beslaat.

Gedurende alle niveaus wordt gewerkt aan de hand van een aantal didactische uitgangspunten, waarmee de student een goede, persoonlijke begeleiding krijgt.

Kinder- en jeugdverhalen

Bij de start wordt aandacht besteed aan de ambachtelijke basisvaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen schrijven. Maar schrijven leer je vooral door het veel te doen. Zelf geschreven kinder- en jeugdverhalen (of fragmenten daarvan) vormen dan ook de input van de lessen. Doordat cursisten commentaar op elkaars teksten leveren, ben je goed in staat kritisch te kijken naar prozateksten voor kinderen en die op waarde te schatten. Vervolgens achterhaal je waar jij als schrijver staat, welk genre het meest is toegesneden op jouw talent en voor welke doelgroep jij het liefste schrijft. De opleiding Proza voor Kinderen stimuleert je dat boek te schrijven.

De cursus wordt gegeven door gerenommeerde schrijvers met jarenlange ervaring in het schrijfonderwijs.

Ik vond het prettig dat ik een vaste groep ‘proeflezers’ had bij deze cursus. Dat hielp om mijn eigen teksten beter te maken. (Cursist opleiding Proza voor kinderen)

Een opleiding van 4 niveaus

De basis van het schrijversgereedschap leren hanteren; en kennismaken met de aanbevolen werkwijze bij het schrijven van een verhaal. Kennismaken met de belangrijkste gehanteerde werkvorm: het analyseren van elkaars teksten. Daardoor kun je uiteindelijk ook het eigen werk vanaf enige afstand bezien.
Inzicht krijgen in je eigen werkwijze: hoe schrijf ik, wat inspireert mij, hoe ga ik om met blokkades en met kritiek. Inzicht krijgen in je eigen sterke en zwakke kanten ten aanzien van stijl, structuur en verteltechnieken, maar vooral ten aanzien van genre (literair, amusement,sprookje, enz.) en doelgroep (peuters, kleuters, schoolkinderen, oudere jeugd).
Een eerste keuze maken voor een genre en een doelgroep en je daarin specialiseren. Kritiek, ook als dit een opmerking naar een ander is, zodanig kunnen oppakken en verwerken dat je het geleerde voortaan zelf kunt toepassen en doelgericht kunt gaan schaven aan je eigen schrijven.
Een schrijverscollectief vormen, elkaar steunen en bekritiseren op weg naar het publiceren of tijdens het schrijven van een (eerste) publicatie. Elkaars werk niet alleen kunnen beoordelen als geheel, maar ook een diepteanalyse kunnen maken van één aspect. Zien waar je als schrijver staat en daar een eigen plek vinden.

Meld je aan