Cursus Levensverhalen schrijven

Een levensverhaal schrijven is voor veel mensen iets persoonlijks. Je verzamelt mijlpalen, hoogte- en dieptepunten, kortom: het verhaal dat verklaart dat je bent zoals je nu bent, en doet wat je nu doet. Het zou wel eens tot verrassende ontdekkingen kunnen leiden. Hoe pak je het schrijven van een levensverhaal aan? Dat leer je in de cursus Levensverhalen schrijven.

Inhoudsopgave

Iedereen heeft een levensverhaal

Vraag iemand wie hij is en waar hij vandaan komt, en hij vertelt je het verhaal van zijn leven. Zonder levensverhaal zouden we niemand zijn. Dat wil niet zeggen dat zo’n verhaal voor altijd vastligt: levensverhalen groeien met ons mee. Ze veranderen zodra we ze opnieuw vertellen, omdat we (alleen al door het vertellen) zélf veranderen. Wie, tijdens de cursus Levensverhalen, bij zichzelf op zoek gaat naar verhalen over gebeurtenissen en ervaringen in het verleden komt dan ook vaak tot nieuwe inzichten.

Levensverhaal schrijven op elk moment

Je levensverhaal schrijven kan in elke levensfase. Voor de een is het een moment om de balans op te maken. De ander heeft iets meegemaakt waardoor verleden, heden en toekomst niet langer logischerwijze met elkaar zijn verbonden en zoekt wegen om zijn verhaal een nieuw ‘plot’ te geven. Een derde doet het puur vanuit het plezier in woorden en taal. In alle gevallen is het schrijven van levensverhalen een manier om betekenis te geven aan ervaringen.

Wat leer je in de cursus Levensverhalen schrijven?

In de cursus Levensverhalen schrijven staan creativiteit en plezier in schrijven voorop. Je leert methoden om je bij jezelf op zoek te gaan naar herinneringen waarvan je niet eens wist dat je ze had opgeslagen. Vervolgens krijg je technieken aangereikt waarmee je die stroom aan herinneringen aaneen smeedt tot een klein (of groot) verhaal. Door de uitwisseling met andere cursisten kom je niet zelden op nieuwe ideeën en krijgt je verhaal soms zelfs een andere invalshoek.

In de cursus leer je ...

  • hoe je iemand interviewt
  • hoe je een tekst levendig houdt
  • hoe je aanvullend onderzoek doet
  • dat je letterlijk de schrijver van je eigen verhaal bent
  • dat 'de waarheid' niet bestaat; wat telt is de kijk die jij daarop hebt
  • dat het niet nodig (en zelfs saai) is om je hele leven van A tot Z te beschrijven
  • dat diep in je geheugen pareltjes van verhalen wachten om te worden opgeschreven
  • dat je zintuigen je de weg zullen wijzen naar vergeten verhalen
  • dat levensverhalen nooit af zijn en altijd kunnen (en mogen) veranderen
  • dat levensverhalen schrijven een diep gevoel van voldoening oplevert. 

Onze werkwijze

De cursus Levensverhalen schrijven bestaat uit acht bijeenkomsten. Elke avond heeft een thema, zoals: ‘Het huis waar ik geboren ben’, ‘Familieportret’ of ‘Brief aan mijn moeder’. We lezen korte fragmenten uit de literatuur en je krijgt verschillende, concrete schrijfopdrachten die we ter plekke aan elkaar voorlezen en met elkaar bespreken. In de twee weken tussen de bijeenkomsten werk je de opdrachten verder uit. Voor de cursus Levensverhalen schrijven is geen specifieke voorkennis nodig.

Familieverhalen schrijven

Deze cursus richt zich op het schrijven van levensverhalen, maar ook voor familieverhalen krijg je handvatten aangereikt. Wat is interessant om te vertellen in jouw familieverhaal en wat kun je beter weglaten? Familieverhalen schrijven heeft grote overeenkomsten met het schrijven van een levensverhaal, waardoor je met deze cursus op beide vlakken uit de voeten kunt. Wil je jezelf verder verdiepen in het schrijven van familieverhalen, neem dan contact met ons op.

Meld je aan