Cursus Gedichten schrijven

In de cursus Gedichten Schrijven heeft de dichter in jezelf vrij spel. Een leerzame test met het oog op het ontwikkelen van je poëzie. Via handige technieken maak je kennis met associëren, waarnemen, observeren en experimenteren als creatief gereedschap. Een cursus die smaakt naar meer.

Inhoudsopgave

Een gedicht schrijven is een spel met de taal als grondstof. De persoonlijke ervaring van de schrijver, zijn literaire en sociale context en de creatieve en technische middelen zijn factoren die daarbij een rol spelen. Het is een proces van beginnen, associëren, formuleren, wegleggen en herschrijven. Hoe pak je dat nou slim aan? Je spuit, beproeft, kijkt, noteert, luistert, tast af, zoomt in, ruikt en denkt na met verrassend resultaat. Intuïtief kiezend schrijf je moeiteloos een gedicht bij iets als een foto, een gedicht naar aanleiding van een kreet of ander structurerend principe of maak je doordachte collagepoëzie. Klank, ritme, herhaling en rijm kleuren je verzen als vanzelf. In een veilige setting lees je voor en ontvang je zorgvuldig feedback. Bij het schrijven heb jijzelf het stuur in handen, geef je vorm en je gedichten worden beter. Leer het in de cursus Gedichten schrijven.

Gedichten schrijven: een proces van vallen en opstaan

Poëzie is een van de lastigste literaire genres. Gedichten schrijven is een continu proces van problemen ondervinden en oplossingen zoeken. In de cursus Gedichten Schrijven wordt aandacht besteed aan de theorie achter deze schrijfvorm en je leert de creatieve technieken en poëtische middelen kennen. Natuurlijk ga je ook actief aan de slag met de opgedane kennis. Je schrijft echte gedichten.

Wat kun je na de cursus Gedichten schrijven?

  • Je beheerst het gebruik van creatieve/associatieve technieken.
  • Je bent in staat schrijfstof/-ideeën te produceren.
  • Je beschikt over schrijfstrategieën.
  • Je kunt persoonlijke ervaring, eigen taalvaardigheid en poëtische inzichten creatief omzetten in poëzie.
  • Je hebt het vermogen kernachtig vorm te geven aan de inhoud.
  • Je poëzie heeft een balans tussen inhoud en vorm.
  • Je hebt kennisgemaakt met poëtische elementen en literaire voorbeelden.
  • Je bent vaardig in het omgaan met feedback.
  • Je kunt feedback op je gedichten aanwenden als middel om ze te verbeteren.

Werkwijze

De cursus Gedichten Schrijven is een combinatie van theorie en praktijk, waarbij de praktische kant de overhand heeft. De docent helpt je bij het genereren van ideeën, leert je associatieve of ontregelende methodes om een vers te schrijven en je krijgt inzicht in de achtergrond van poëtische middelen. Je start met het schrijven van gedichten en ontvangt feedback van zowel de docent als van je medecursisten. Voor de cursus Gedichten schrijven is geen specifieke voorkennis nodig.

Schrijfopdrachten

De lessen hebben de bedoeling de cursist concreet aan het schrijven te zetten. In beginsel hebben ze een vaste indeling. Theoretische intro’s en schrijfopdrachten wisselen elkaar af. Werkvormen, groepsopdrachten en reflectie zorgen voor levendige gesprekken/schriftelijke interactie en creatieve dynamiek naast de broodnodige rustmomenten om in stilte te schrijven. Het voorlezen en feedback geven aan de hand van, eerst creatieve en later tekstkritische opdrachten, vormen een stimulerende voedingsbodem voor het werken aan herschrijfopdrachten.

Naast de opdrachten in de les krijg je ook huiswerkopdrachten. Deze worden vervolgens besproken in de les. Per week zal je ongeveer anderhalf uur aan de cursus besteden buiten de les om.

Meld je aan