Cursus Effectief schrijven

Tijdens het werk schrijf je ongemerkt een groot aantal zakelijke teksten: e-mails, brieven, memo’s, beleidsteksten of verslagen. Voor een bedrijf of overheidsinstelling is het uitermate belangrijk dat de externe communicatie, ook die online, uitgesproken professioneel overkomt.

De cursus effectief schrijven wordt niet meer gestart bij Scriptplus. De cursus wordt wel aangeboden door docent Mariët Hermans; bezoek deze pagina of mail haar direct op mail@mariethermans.nl. 

Inhoudsopgave

Het levert je veel op als je begrijpelijk, overtuigend en efficiënt kunt schrijven. Je boodschap komt duidelijker over en je krijgt met je tekst veel sneller voor elkaar wat je wilt. Ook ben je minder tijd kwijt met schrijven. En misschien geeft het schrijven je meer energie dan dat het je kost. Na afloop van deze cursus ben je een betere schrijver en begin je met plezier aan de eerstvolgende schrijfopdracht. Specifieke voorkennis is niet nodig.

Wat kun je na afloop van de cursus Effectief schrijven?

 • Gemakkelijker en efficiënter schrijven.
 • Het schrijven voorbereiden.
 • Een tekst logisch opbouwen, zodat de rode draad goed zichtbaar is.
 • Een lezer overtuigen met argumenten.
 • Teksten toegankelijk en overzichtelijk maken.
 • Met jouw schrijfstijl aansluiten bij de lezer.
 • Creatieve schrijftechnieken toepassen.
 • Schrijven in begrijpelijke, eigentijdse en bondige taal.

Waarom de cursus Effectief schrijven volgen bij Scriptplus?

 • De lessen zijn klassikaal, zodat je persoonlijke feedback van de docent en medecursisten krijgt.
 • Een gratis boek en syllabus waarin de lesstof staat, die je thuis nog eens rustig kunt nalezen.
 • Les van een docent die excelleert in haar vakgebied.

De cursus was inspirerend en motiverend om gewoon te gaan schrijven!  (Cursist Effectief schrijven)

Inhoud van de cursus Effectief schrijven

De cursus Effectief schrijven is praktisch van opzet. Als voorbeeld- en oefenmateriaal gebruiken we zakelijke teksten van de deelnemers, zoals rapporten, beleidsteksten, verslagen, nieuwsbrieven, webteksten en e-mails. Je krijgt feedback op je eigen teksten, zowel van de docent als van de medecursisten. Verder wordt er veel geoefend, want schrijven leer je vooral door het te doen.

Met een schrijfklus kun je op verschillende manieren aan de slag gaan. Eerst lang nadenken voordat je begint of meteen gaan schrijven. Of eerst allerlei voorbeelden zoeken van teksten die erop lijken. In de eerste workshop ontdekt je welke manier jou het beste ligt en wat de meest efficiënte schrijfaanpak is. Je krijgt tips hoe je met meer plezier en in minder tijd een zakelijk tekst kunt schrijven die doet wat hij moet doen.
Eerst denken, dan doen: dat geldt zeker voor het schrijven van een zakelijke tekst. Wat wil je bereiken met je tekst en voor wie is die bestemd? Zorg er voor dat je helder voor ogen heeft waar jouw tekst over gaat. In deze workshop leer je wat je allemaal moet doen, voordat je met het eigenlijke schrijven aan de slag kunt gaan.
Veel schrijvers vinden het lastig om te bepalen wat wel en wat niet in de tekst thuishoort. In deze workshop leer je om onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken. Verder oefen je met het logisch opbouwen van een tekst, zodat jouw lezer de rode draad goed kan volgen.
Soms wordt er van je gevraagd om een wervende tekst te schrijven die sterk de aandacht trekt. Je wilt jouw lezers bijvoorbeeld verleiden om iets aan te schaffen. Voor dit soort teksten kun je maar beter al jouw creatieve registers opentrekken. Na deze workshop weet je hoe je vanuit een originele invalshoek en met de juiste verleidingstrucs jouw lezers over de streep kunt trekken.
Lezers willen graag zo snel mogelijk hun weg vinden in een tekst. Je kunt hen daarbij helpen door jouw tekst overzichtelijk aan te bieden. Informatieve koppen, afgeronde alinea’s en heldere verbindingswoorden zijn geschikte middelen daarvoor. Met de oefeningen in deze workshop leer je om deze middelen effectief in te zetten.
Je kunt een boodschap op veel verschillende manieren verwoorden. Welke manier het meest effectief is, hangt sterk af van jouw lezer. Bij een jonge hbo-student past een andere schrijfstijl dan bij een hbo-docent van middelbare leeftijd. Leer in deze workshop de verschillende schrijfstijlen te herkennen en toe te passen. Zo ontdek je het verschil tussen een actieve en een passieve stijl en in welke situaties de actieve stijl de voorkeur heeft boven de passieve.
Natuurlijk wil je dat jouw lezer begrijpt wat je hebt opgeschreven. Maar hoe weet je of jouw zinnen en woorden begrijpelijk zijn? In deze workshop ga je aan de slag met de basisprincipes van begrijpelijk schrijven. Je leert om je boodschap helder over te brengen, wat zowel jou als jouw lezer tijd en energie bespaart.
Lezers geven sterk de voorkeur aan een tekst die kort en bondig geschreven is. Logisch, want in een stroperige woordenbrij is de kern van de boodschap moeilijk terug te vinden. In deze laatste workshop oefen je met het kort en bondig onder woorden brengen van jouw gedachten. Ook leer je de kracht van werkwoorden in te zetten, zodat je tekst de nodige vaart krijgt en tot het einde boeit.

Meld je aan